Årsmöte Neuro Kalmar 2024

Kallelse till Årsmöte 2024.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så kommer vår medlem Karin Davidsson att berätta om hur livet ser ut med att ha servicehund.

Boka in i din kalender!

När: Söndagen den 17 mars 2024 klockan 11.00-ca14.00
Var: TIC-huset, Trädgårdsgatan 20 i Kalmar

Efter årsmötesförhandlingarna blir det en föreläsning med Karin om hur det är att leva med servicehund. Om hur utbildningen går till, träning mm. Vi får träffa Tikko och Kitos. Kitos har nyss påbörjat sin utbildning som servicehund.

Vi bjuder på en enklare lunch med kaffe/te och nån god kaka därtill. Meddela ev specialkost

Anmälan senast den 12 mars
till Camilla Hentzell
E-post: camillahentzell@hotmail.com
Mobil: 073-033 13 28

Valberedningen jobbar på för fullt för att vara klara med förslag till mötet.
Har du – eller vet du någon– som kan tänka sig lite engagemang i vår förening?
Det behöver inte enbart gälla styrelseuppdrag. Allt uppskattas.
Ring Monika Brinkenfeldt, 070-491 71 97!

             

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll
5. Val av två rösträknare vid mötet
6. Upprättande och justering av röstlängd
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om huruvida årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
9. Verksamhetsberättelse för 2023
10. Ekonomisk årsredovisning för 2023
11. Revisionsberättelse för 2023 och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av eventuella motioner
13. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2024
14. Beslut om budget för 2024
15. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för 2024
16. Val av:
a) Ordförande för ett år
b) Övriga ledamöter i styrelsen för två år
c) En revisor för ett år
d) En revisorsersättare för ett år
e) Ombud till ombudsmöte i Neuro Kalmar län
f) Ledamöter att nominera till Valjevikens styrelse
g) Valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte
18. Övriga ärenden
19. Årsmötets avslutande