Krister Ekström med blommor och plakett

Årets Tillgänglighetspris från Kalmar kommun

Krister Ekström tilldelades priset för 2020

Kalmar kommuns Tillgänglighetspris 2020 har delats ut av kommunstyrelsen till ordföranden i Neuro Kalmar, Krister Ekström. Han tilldelades priset för sitt mångåriga engagemang inom funktionsrättsfrågor.