Badstrand
Kalmarsundsbadet. Arbete för att kunna göra även detta tillgängligt till nästa år pågår.

Tillträde till samhället

Kommunpolitik i Kalmar. ”Kalmar kommun ska vara tillgänglig för alla invånare och besökare, vilket i grunden är en rättighets- och jämlikhetsfråga.”

I Kalmar kommuns Tillgänglighetsråd samarbetar funktionshinderorganisationerna, där Neuro innehar posten som vice ordförande, och kommunen. Arbetet går ut på att göra samhället mera tillgängligt för alla invånare och besökare. Detta är ett långsiktigt arbete. Mycket har gjorts, men mycket återstår!
Nu har kommunfullmäktige antagit en strategi för de närmaste tio åren 2020-2030, om hur arbetet ska fortsätta för ökad delaktighet och tillgänglighet.
En grundläggande och viktig del i strategin bygger på Universell utformning, där utgångspunkten är den mänskliga mångfalden. En debattartikel var nyligen införd i Barometern av ordföranden i Tillgänglighetsrådet, Dzenita Abaza (S), där hon redogör för tankegångarna och vad som närmast är på gång. Se bifogad länk!

Debattartikel i Barometern 20200727