Tillgänglighet i Kalmar kommun

Möte med Kalmar kommun 9 september 2019.

Rapport från Krister Ekström om vad som är på gång i Kalmar kommun.

Idag har jag, Krister, varit på Kalmar kommun som representant för Tillgänglighetsrådet tillsammans med ytterligare 2 rådsmedlemmar. Tillsammans med en tjänsteman från kommunen träffade vi 2 planarkitekter (kommunala tjänstemän), som jobbar med översiktsplanen för Kalmar kommun. Vi fick lämna synpunkter på vad vi tycker är bra, vad kan bli bättre, vad tycker vi är livskvalité, etcetera.
Dessförinnan träffade vi arkitekten till den nya inomhushallen för innebandy och friidrott och lämnade värdefulla synpunkter till honom.