Bilder från Årsmötet 2019

Rapport från årsmöte 2019

I korthet om årsmötet.

Söndagen 10 mars gick årsmötet av stapeln. Ett 30-tal medlemmar fanns på plats på Stensbergs servicehus för att tycka till och använda sin röst. 

Krister Ekström, ordförande och Marie Torstensson hälsade alla välkomna och Marie berättade även om upplägget för mötet.

Det inleddes med en god lunch bestående av pajer, sallad och bröd.

Sedan var det dags för Krister att dra igång de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. 
Mötet öppnades och Jan-Olof Torstensson valdes till ordförande för mötet och Gunnie Håkansson valdes till sekreterare. 
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Monika Brinkenfeldt och Tony Lindh.

Punkt efter punkt klubbades igenom. Dagordning godkändes utan några tillägg, verksamhetsberättelse för 2018 - ordförande läser upp rubrikerna, Krister föredrog den ekonomiska årsredovisningen, ordförande läste upp revisionsberättelsen, Krister gick igenom förslag till verksamhetsplan och budgetförslag för 2019. Mötet beslutade att godkänna alla punkter.

Val av styrelse för 2019 som även fortsättningsvis beslutades ska bestå av 9 ordinarie ledamöter.

I samband med kallelsen passade Monika Brinkenfeldt (sammankallande i valberedningen) på att göra ett litet upprop om det fanns några medlemmar som var intresserade av att delta i styrelsearbetet eftersom Yvonne Axelsdotter och Bodil Ljungström avsagt sig att fortsätta sina uppdrag just nu. Glädjande nog var det fyra stycken som hörde av sig.

Monika delgav mötet valberedningens förslag på vilka som ska ingå. Nya namn i styrelsen blir Per "Pelle" Fredriksson och Birgit Karlsson. Se hela styrelsen här.
Valberedningen kommer att bestå av Monika Brinkenfeldt, sammankallande, Eva Joelsson och Carl-Johan Öving.

Följande information gavs om medlemsavgiften. Enhetlig medlemsavgift inom hela Neuroförbundet gäller fr o m 2019, 360 kr för medlem och 180 kr för anhörigmedlem enligt kongressbeslut 2017.

Inga övriga frågor fanns och ordföranden Jan-Olof Thorstensson tackar för visat intresse och förklarar årsmötet för avslutat.

Krister tackar Jan-Olof som varit ordförande på årsmötet och Anne Eriksson som webbansvarig för vår hemsida med blommor.

Årsmötet avslutades med fika, sång- och musikunderhållning samt lotteri.

Protokoll från mötet och verksamhetsberättelse hittar du i nedan bifogade filer.

Verksamhetsplan för 2019.