Kalmar - Neurodagen 2017 uppmärksammas

Neurodagen 2017 med fokus på rehabilitering och hjälpmedel.

Medlemmar och allmänhet var inbjudna till Stensbergs servicehus i Kalmar för att få information om hur det fungerar med rehabilitering och hjälpmedel från kommunalt håll. Från Kalmar kommun kom Camilla Andersson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, och Johanna Skarsgård, enhetschef för rehabiliteringen och berättade hur det fungerar i Kalmar kommun. Till stor del fungerar det nog lika i alla våra kommuner i länet eftersom det finns gemensamma riktlinjer att förhålla sig till.

De informerade om arbetsterapeuters respektive fysioterapeuters roll i hemrehabiliteringen, om vad de kan hjälpa till med för att få en väl fungerande situation i hemmet.

Efter avslutad information fanns även möjlighet att ställa frågor. Besök din kommuns hemsida och ta del av allt du faktiskt kan få hjälp med när det gäller vård, stöd och omsorg.