Informationsträff om rehabilitering

Rehabilitering innebär att återfå eller bibehålla bästa möjliga funktions- och aktivitetsnivå efter skada och vid kronisk sjukdom.

Din rätt till rehabilitering

Krister Ekström, ordförande i Neuro Kalmar, hälsar alla välkomna till dagens träff på TIC-huset i Kalmar och passar på att berätta lite om vad som är på gång i föreningen.

Sen överlämnar han ordet till Håkan Ehlin och Madeleine de Jong från Landstinget i Kalmar län, Rehab Söder.

Håkan berättar övergripande om rehabiliteringens uppdrag och vilka resurser och personalkategorier som finns att tillgå.
Det finns flera rehabmottagningar, både på Länssjukhuset och inom primärvården.
Landstinget i Kalmar län har inget remisstvång. Du kan kontakta rehab direkt och skriva en egenremiss.

Dagens information är med inriktning på Neurorehab och de som är på plats får ställa frågor och framföra funderingar till Håkan. Det går även att kontakta honom senare. 

En sammanfattning av en del frågor som kom upp.

Rehabteam för varje neurodiagnos
- Finns inte idag – vad är teamets uppgift? Att ha samlade neurokompetenser inom teamet för den enskildes diagnos. Kanske ett diagnosteam per landsting?
- Det är svårt att ha spetskompetens inom alla neurologiska diagnoser. Många av diagnoserna är ovanliga och finns bara ett fåtal av.
- Man försöker numera arbeta över gränserna, kontakter med specialister i andra sjukvårdsregioner/landsting.

Utomläns, utomlands
- Utomläns – finns fortfarande ett litet fåtal som beviljas till t ex Valjeviken och Frykcenter.
- Utomlands – söks numera via Försäkringskassan.

Intensivrehab
- Ska ersätta rehab utomläns/utomlands
- Finns i Kalmar och Västervik (Oskarshamn inställt tills vidare). Upplägget ser lite olika ut. I Kalmar 3 tim, 3 dagar/v i 3 veckor. SÖK!
- Inledande gör man upp ett mål för rehabiliteringen, en utvärdering görs vid avslut och en fortsatt rehabplan ska göras upp.

Hur uppföljning? - Önskemål om uppföljning/återkoppling efter avslutad rehabiliteringsperiod finns.
- Förslag – ett SMS, mejl eller liknande. Så man får en push att fortsätta sin träning.

Rehab-hur länge?
- Ges utifrån det behov som personen har. Personen ska erbjudas ett smörgåsbord med olika former av rehabilitering livslångt?

Rättigheter till rehabilitering?
- Alla som söker har rätt att få en bedömning som man utgår ifrån och ser om behov finns eller inte.

Logopedresurs? - Ingår ej i rehabs uppdrag  
- Logoped finns idag en tjänst på ca 55%. Hoppas på sikt att kunna bli fler.
- Särskilda resurser finns riktade mot strokeenheten.

Nedan direktlänkar till Landstinget i Kalmar län. Gå in och läs!

Intensivrehabilitering Neuro - för dig med neurologisk funktionsnedsättning. 
Erbjuder intensivrehabilitering till patienter med neurologisk funktionsnedsättning, t ex post stroke, hjärnskador, Parkinson, MS och andra neurologiska sjukdomar/skador.
SÖK till denna! De tre tjejerna ni ser på bild har just gått denna i Kalmar, var jättenöjda och rekommenderar alla att söka.

Rehabilitering
I Landstinget i Kalmar län erbjuds du hjälp med din rehabilitering av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Rehabmottagningen Kalmar
Rehabmottagningen erbjuder insatser för personer med förvärvade funktionsnedsättningar som medfört svårigheter i det dagliga livet.
Aktuella diagnosgrupper är hjärnskada, ryggmärgsskada, problematik efter multitrauma samt neurologisk sjukdom.