Färdtjänstsbuss som hämtar person

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Förändringar gällande färdtjänst och riksfärdtjänst från och med 1 januari 2020

En del förändringar gällande färdtjänst och riksfärdtjänst har skett som började gälla den 1 januari 2020.

  • Man får nu ta med det förflyttningshjälpmedel som behövs vid destination för resan. Detta gäller även för riksfärdtjänstresor inom länet.
  • Man kan ansöka om generell riksfärdtjänst inom länet med möjlighet för tillstånd att resa mot valfri adress eller kommun. Det behöver alltså inte som tidigare vara en specifik adress.

Kerstin och Krister, som ingår som representanter för regionens funktionshinderråd i en arbetsgrupp tillsammans med KLT och ansvariga politiker, driver och bevakar dessa frågor. Införande av länsfärdtjänst är en viktig fråga för oss, som majoriteten idag sagt nej till på grund av för höga kostnader.