Föreläsning av Päivi Karlsson och Maria Bergsten

"Elefanten i rummet" - en föreläsning om blåsa och tarm.

​Våga tala om blåsa och tarm - Uppmärksamhet på urinblåsan och tarmen vid neurologisk sjukdom eller skada.

Det var temat på den föreläsning som Neuro Kalmar och RTP bjudit in till en eftermiddag i april på Stensbergs Servicehus.

En föreläsning om hur blåsa och tarm fungerar i vanliga fall och vad som händer när man får en skada eller sjukdom. Symtom som exempelvis svårt att tömma sig, springa på toaletten dygnet runt mm.

Inkontinens, ett känsligt ämne som för många känns både svårt och lite tabu att prata om trots att det är många som lider av det.
Så många som 1 av 4 kvinnor och 1 av 10 män är inkontinenta men endast 2 av 10 söker hjälp.

Föreläsare var Päivi Karlsson som under många år i sin profession arbetat och träffat patienter med denna problematik och Maria Bergsten från Wellspect, ett företag som specialiserat sig på inkontinenshjälpmedel för blåsa och tarm.

Vad är kontinens?
Vem är inkontinent?
Vilka är mest utsatta? Riskfaktorer för urinläckage?
Vilka verkningar har läckage? Fysiskt, psykiskt, socialt?
Vad skiljer män från kvinnor? Anatomi
Vanligaste typerna av urinläckage?
Orsaker till trängningar och/eller läckage
Vad finns för hjälp och behandlingar att tillgå?

Päivi Karlsson inledde med att berätta och visa bilder som gav svar på alla dessa frågor och mycket mer.

Sen tog Maria Bergsten från Wellspect över med devisen "Ta tillbaka kontrollen". Hon inriktade sig på hur neurologiska diagnoser/skador kan påverka vår blåsa och tarm. Hon visade och berättade om olika behandlingar och hjälpmedel de har som kan underlätta för drabbade personer.

Sammanfattningsvis, enligt Päivi och Maria

Gå inte och lid i det tysta! 

  • Hjälp finns att få så kontakta vården.
    Du kan få hjälp av:
  • Neurolog/MS-sköterska/parkinsonsköterska
  • Urolog/uroterapeut
  • Distriktsläkare/distriktssköterska

Avslutningsvis blev det frågestund och fika för det 40-tal intresserade som kommit.

Inkontinens är inte en neurologisk sjukdom i sig men kan vara en följd av en neurologisk sjukdom eller skada. Många av Neuros medlemmar får dessa besvär. Läs mer på Neuro.se