Latop med händer som skriver

Om Neuro Kalmar län

Styrelsen i Neuro Kalmar län, representation och olika uppdrag.

Styrelsen för Neuro Kalmar län, vald på ombudsmötet 2019

  • Krister Ekström, Ordförande, Telefon: 0480-42 23 70, Mobil: 0708-92 23 70
  • Kerstin Johansson, Sekreterare, Mobil: 070-609 34 90
  • Annette Ranvik, Kassör och Vice sekreterare, Mobil: 070-660 26 64
  • Hans Tedesjö, Ledamot, Telefon: 0490-145 87, Mobil: 070-520 97 25
  • Anette Andersson, Ledamot,  Telefon: 0490-10347, Mobil: 070-3717059
  • Gunnie Håkansson, Suppleant
  • Rosita Ottosson, adjungerad from 20190618

Representation och uppdrag i andra organisationer

  • Krister Ekström
  • Kerstin Johansson
  • Annette Ranvik