Latop med händer som skriver

Om Neuro Kalmar län

Styrelsen i Neuro Kalmar län, representation och olika uppdrag.

Styrelsen för Neuro Kalmar län, vald på ombudsmötet 2019

  • Krister Ekström, Ordförande, Telefon: 0480-42 23 70, Mobil: 0708-92 23 70
  • Kerstin Johansson, Sekreterare, Mobil: 070-609 34 90
  • Annette Ranvik, Kassör och Vice sekreterare, Mobil: 070-660 26 64
  • Hans Tedesjö, Ledamot, Telefon: 0490-145 87, Mobil: 070-520 97 25
  • Anette Andersson, Ledamot,  Telefon: 0490-10347, Mobil: 070-3717059
  • Gunnie Håkansson, Suppleant
  • Rosita Ottosson, adjungerad from 20190618

Representation och uppdrag i andra organisationer

Funktionsrätt Kalmar län

Krister Ekström sitter med i styrelsen
Monika Brinkenfeldt ingår i valberedningen
Hans Tedesjö är ordinarie i ritningsgranskningsgruppen
Annette Ranvik är ersättare i ritningsgranskningsgruppen

Funktionsrätt Kalmar Län arbetar för: Rätten att fungera i samhället på lika villkor.
De arbetar handikappolitiskt och för att stödja sina medlemsorganisationer och målet är att förbättra levnadsvillkoren för människor som har funktionsnedsättningar.

Läs om funktionsrätt Kalmar län.

ABF

Studieorganisatör Monika Brinkenfeldt

Funktionshinderrådet i Kalmar län,  FRKL(regionen)

Från Neuro Kalmar län som representanter för Funktionsrätt Kalmar län,

Hans Tedesjö, ordinarie ledamot
Kerstin Johansson, ledamot ersättare 
Krister Ekström, ledamot ersättare 

Vill du veta mer, läs Funktionshinderrådets protokoll.