Om Neuro Kalmar län

Styrelsen i Neuro Kalmar län, representation och olika uppdrag.

Styrelsen för Neuro Kalmar län, vald på ombudsmötet 2021

  • Kerstin Johansson, ordförande. Mobil: 070-609 34 90
  • Rosita Ottosson, vice ordförande. Mobil: 070-603 07 73
  • Gunnie Håkansson, sekreterare. Telefon: 0481-166 10
  • Annette Ranvik, kassör och vice sekreterare. Mobil: 070-660 26 64
  • Krister Ekström, ledamot. Mobil: 070- 892 23 70
  • Bo Allvin, ledamot.
  • Gunilla Granqvist, ledamot. 

Representation och uppdrag i andra organisationer

Funktionsrätt Kalmar län

Krister Ekström sitter med i styrelsen
Monika Brinkenfeldt och Annette Ranvik ingår i valberedningen

Funktionsrätt Kalmar Län arbetar för: Rätten att fungera i samhället på lika villkor.
De arbetar handikappolitiskt och för att stödja sina medlemsorganisationer och målet är att förbättra levnadsvillkoren för människor som har funktionsnedsättningar.

Läs om funktionsrätt Kalmar län.

Funktionshinderrådet i Kalmar län,  FRKL(regionen)

Från Neuro Kalmar län som representanter för Funktionsrätt Kalmar län,

Kerstin Johansson, ledamot ersättare 
Krister Ekström, ledamot ersättare 

Vill du veta mer, läs Funktionshinderrådets protokoll.