Om Neuro Kalmar län

Styrelsen i Neuro Kalmar län, representation och olika uppdrag.

Styrelsen för Neuro Kalmar län, vald på ombudsmötet 2020

  • Krister Ekström, ordförande. Telefon: 0480-42 23 70, Mobil: 0708-92 23 70
  • Kerstin Johansson, sekreterare. Mobil: 070-609 34 90
  • Annette Ranvik, kassör och vice sekreterare. Mobil: 070-660 26 64
  • Rosita Ottosson, ledamot. Mobil: 070-603 07 73
  • Bo Allvin, ledamot.
  • Gunnie Håkansson, suppleant.
  • Britt Manfredh, suppleant.

Representation och uppdrag i andra organisationer

Funktionsrätt Kalmar län

Krister Ekström sitter med i styrelsen
Monika Brinkenfeldt ingår i valberedningen

Funktionsrätt Kalmar Län arbetar för: Rätten att fungera i samhället på lika villkor.
De arbetar handikappolitiskt och för att stödja sina medlemsorganisationer och målet är att förbättra levnadsvillkoren för människor som har funktionsnedsättningar.

Läs om funktionsrätt Kalmar län.

ABF

Studieorganisatör Monika Brinkenfeldt

Funktionshinderrådet i Kalmar län,  FRKL(regionen)

Från Neuro Kalmar län som representanter för Funktionsrätt Kalmar län,

Kerstin Johansson, ledamot ersättare 
Krister Ekström, ledamot ersättare 

Vill du veta mer, läs Funktionshinderrådets protokoll.