Om Neuro Jönköpings län

Välkommen till Neuro Jönköpings län. Våra medlemmar är tre lokalföreningar - Jönköping-Huskvarna, Småländska Höglandet och Östbo-Västbo. Vi är strax under 500 medlemmar. Lokalföreningarna arbetar med lokala frågor medan länsförbundet täcker länets frågor.

Våra medlemmar är tre lokalföreningar - Jönköping-Huskvarna, Småländska Höglandet och Östbo-Västbo, med sammanlagt 470 medlemmar. Lokalföreningarna arbetar med lokala frågor medan länsförbundet täcker länets frågor.

Vi har under senare år anordnat TEMA-dagar om våra diagnoser. Det har handlat om epilepsi, ALS, polyneuropati, CP, NMD (muskelsjukdomar) Stroke och MS.

I länsförbundet sitter vi med i LFF (Länsrådet Funktionshinder Frågor) där man driver frågor som rör regionen. Vi har också med en representant i Funktionsrätt Sverige (HSO) där ett trettiotal funktionshinderföreningar finns representerade. Vi har också en representant i brukarrådet för hjälpmedel och i resegruppen.

Vi har en Rehabgrupp som arbetar med neurologisk rehabilitering i länet. Rehabilitering är en viktig fråga för oss med neurologiska diagnoser. Vi har ofta livslånga funktionsnedsättningar av olika grad. Här följer vi upp hur rehabiliteringen fungerar på olika orter.

VÅRA AKTIVITETER

I Neuro Jönköpings län har vi fyra aktiva diagnosgrupper. Det är MS – multipel skleros, NMD – muskelsjukdomar, polyneuropati och SMIL – stroke mitt i livet för personer med stroke under 65 år. I grupperna pratar vi om rehabilitering, behandlingar mm och tipsar varandra om hur man ska må så bra som möjligt. Om du har förslag på aktiviteter på träffarna så kan du vända dig till kansliet. Det är medlemmarnas önskemål som skapar verksamheten.

Se under diagnosgrupper för tid och plats för din diagnosgrupp. Anmäl alltid ditt deltagande till Neuros kansli på tel 0761-66 18 70 eller mejla jonkoping-huskvarna@neuro.se