Styrelsen

Styrelsen för Neuro Haparanda, vald vid årsmötet 2018.

  • Ordförande: Merja Lilleberg
  • Sekreterare: Leif Fredriksson
  • Kassör: Ilmi Hokkanen
  • Ledamot: Seija Sinihalme
  • Ledmot: Seija Persson
  • Suppleant: Anders Isaksson