Ny ordförande invald vid årsmötet

Neuro Halmstads årsmöte ägde rum lördagen den 2 mars, där Maj-Britt Nilsson valdes in som ny på ordförandeposten.

28 medlemmar närvarade vid Neuro Halmstads årsmöte i Villa Pollux 2/3.

Sten-Eric ”Stenne” Svensson åtog sig uppdraget som årsmötets ordförande och sekreterare var Hans Forslund.

Verksamhetsberättelsen rörande 2023 lästes upp av Carina Holgersson (suppleant, tillika sammankallande i valberedningen) och den ekonomiska rapporten redogjordes av kassör Lotta Bruhn och godkändes.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Göran Thorzén och godkändes, därtill accepterades budgetförslaget för 2024 (som lästes upp av Lotta Bruhn).

Vad gäller nya röster i styrelserummet 2024, valdes Maj-Britt Nilsson in som ny ordförande (på ett år), Christer Hallberg som ny ordinarie styrelseledamot (två år) och Christer Kniberg via fyllnadsval (ett år).

Agneta Thörnblad (vice ordförande) och Lotta Bruhn (kassör) omvaldes som ordinarie styrelseledamöter på två år medan Carina Holgersson blev omvald på ett år i rollen som suppleant. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Hans Forslund och Lise-Lotte Larsson, vilka röstades fram på två år vid fjolårets årsmöte.

Efter årsmötet överräcktes blommor till årsmötets ordförande ”Stenne” Svensson. Margit Österby uppmärksammades för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser hos Neuro Halmstads styrelse, och avtackades med en blomsterbukett.

Efter landgång, med efterföljande kaffe och kaka, höll inbjudna gästen Anders Stålhammar ett intressant föredrag. Anders fick diagnosen Parkinsons sjukdom för åtta år sedan och pratade inspirerat om bland annat podcasten ”Parkinsonpodden”, vilken han driver sedan sex år tillbaka.

Slutligen ett stort tack till alla deltagande medlemmar som bidrog till ett trevligt årsmöte med god stämning!


Febril aktivitet i köket inför årsmötet.Margit Österby avtackades med blommor. Till höger vice ordförande Agneta Thörnblad.
Foto: Lise-Lotte LarssonStenne Svensson, årsmötets ordförande, i samspråk med Maj-Britt Nilsson, ny ordförande för Neuro Halmstad.
Foto: Lise-Lotte LarssonUppdukat för landgång.
Foto: Lise-Lotte Larsson