Månadens lunch

Månadens lunch är en populär aktivitet som fortsätter som tidigare.

 Tid och plats annonseras i Hallandsposten under Föreningsaktuellt.