Flera händer som möts, i olika färg. Illustration.

Intresse för sittgympa?

Finns intresse för sittgympa i Villa Pollux under våren 2024?

Vi har en ledare tillgänglig som kommer hålla i pass under våren 2024, förutsatt att intresse finns.

Om ni har lust att ingå i en grupp med sittgympa i Villa Pollux, anmäl ert intresse till kansliet, antingen via 035-10 50 24 eller via mejl till halmstad@neuro.se