Information

Vid årsmötet den 3 juni 2020 beslutades att ge valberedningen i uppdrag att försöka hitta en ny ordförande till Neuro Halmstad inom 6 månader. Ordförandeposten blev ej tillsatt vid årsmötet. Valberedningen tar gärna emot förslag på ny ordförande. Valberedningens ordförande är Kathleen Bengtsson-Hayward, 070-552 15 92. Medlemmarna kommer att kallas till ett extra årsmöte så fort valberedningen har lyckats hitta en kandidat till ordförandeposten.

Trevlig midsommar

Neuro Halmstad