Två som håller varandra i händerna. De har varsitt armband på sig med texten

Vad är viktigt för dig när du söker vård? Gå in och gör din röst hörd!

Nu kan du via Region Hallands hemsida ge dina synpunkter på vården och vad du anser är viktigt när du söker vård.

Klicka på länken nedan för att komma till frågeformuläret:

https://www.regionhalland.se/halsa-och-vard/kvalitet-och-utveckling/arbetet-med-sjukvardsstrukturen-i-halland/vad-ar-viktigt-for-dig/

Svaren kommer löpande att publiceras på regionhalland.se under sidan om arbetet med sjukvårdsstrukturen i Halland. Ditt svar kommer, enligt Region Halland, att användas i syfte att uppmärksamma de behov som finns inom hälso- och sjukvården i Halland. 

I länken nedan, från Region Hallands hemsida, kan du även gå in och läsa vad andra lämnat för synpunkter:

https://www.regionhalland.se/halsa-och-vard/kvalitet-och-utveckling/arbetet-med-sjukvardsstrukturen-i-halland/vad-ar-viktigt-for-dig/las-andras-asikter/

Det är naturligtvis frivilligt och upp till var och en om man vill lämna synpunkter, men passa gärna på att gå in och gör din röst hörd!