Styrelsen 2021

Styrelsen för Neuro Halland vald vid ombudsmötet 2021

Ta gärna kontakt med styrelsen om du har frågor om Neuro Halland.

 • Ordförande Kathleen Bengtsson-Hayward, Halmstad
  Mobil 070-552 15 92, kathleen@mbkassistans.se
 • Sekreterare Heidi Andersson, Halmstad
  Mobil 070-799 34 19, heidi.v.andersson@gmail.com
 • Vice ordförande Anna Hallgren, Kungsbacka
  Mobil 070-482 84 17, anna.m.hallgren@hotmail.se 
 • Ledamöter
 • Margit Österby, Halmstad
  Mobil 072-068 33 57, margit.osterby@telia.com
 • Suppleant Sture Pettersson, Varberg
  Mobil 070-610 37 34 
   
 • Revisorer
  Lars Gustavsson, mobil 070-563 60 74
  Göran Thorzén, mobil 070-349 76 20, goran.thorzen@telia.com

 • Valberedning
 • Kjell Lennartsson, sammankallande, mobil 070-721 65 10, sm6yyy@gmail.com
 • Lena Löfstedt, mobil 070-491 33 52, lenalofstedt@live.se
 • Margit Österby, mobil 072-068 33 57, margit.osterby@telia.com