Styrelsen 2024

Styrelsen för Neuro Halland vald vid ombudsmötet 2024-04-13.

 

 • Ordförande: Carina Holgersson
  Mobil 0705630838, carina.holgersson@telia.com
 • Vice ordförande, sekreterare: Frans van Lokhorst 
 • Kassör: Kerstin Martinsson
 • Ledamot: Emil Bengtsson
 • Ledamot: Sture Pettersson
 • Ledamot: Martin Thörnblad
 • Suppleant: Christer Hallberg
 • Suppleant: Veronica Hedeås
   
 • Revisorer:
  Göran Thorzén, mobil 070-349 76 20, goran.thorzen@telia.com
  Camilla Eklund, mobil 073-369 29 48, camilla.eh@hotmail.com

 • Valberedning: