Om Neuro Halland

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Neuro är Sveriges ledande medlemsorganisation för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Vi är en intresse-, service och kamratorganisation och arbetar kontinuerligt för att förbättra livsvillkoren för våra medlemmar.

  • Vi driver våra medlemmars intressen genom att påverka politiker och beslutsfattare på olika nivåer i samhället.
  • Vi anordnar utbildningar, kurser, rekreationsresor i Sverige och utomlands, läger och anhörigträffar. Vi erbjuder också information och ger råd och stöd i en ny livssituation, bland annat genom våra rätts-och diagnosombud.
  • Vi erbjuder olika aktiviteter, gemenskap och erfarenhetsutbyte via våra föreningar.
  • Vi bidrar med ekonomiskt stöd till neurologisk forskning och utveckling via våra egen forskningsfond, Neurofonden. Årligen delar vi ut cirka 4 miljoner kronor till forskning, rehabilitering och rekreation.