Håkan Widner, överläkare i neurologi, föreläste på Stadsbiblioteket i Halmstad.

Föreläsningar och politikerdebatt

Hjärnan i centrum fortsatte onsdag 4/10 med givande föreläsningar och regionpolitikerdebatt i Klarasalen på Stadsbiblioteket i Halmstad.


Efter evenemanget på Halmstad Arena söndagen den 1 oktober – med föreläsningar, prova-på-aktiviteter och där 41 föreningar inom hälsa, funktionshinder, idrott, kultur och fritid ställde ut – rullade Hjärnan i centrum vidare onsdagen den 4 oktober.

Där väntade givande föreläsningar samt efterföljande politikerdebatt i Klarasalen på Stadsbiblioteket i Halmstad, med Neuro Halland som värd med stöd av Halmstads kommun.

De fyra inledande föreläsningarna låg på 30 minuter vardera, med 50-60 personer i publiken, och Carina Holgersson var först ut och pratade om sin extrema hjärntrötthet och vägen tillbaka medan Frida Johansson tog vid under rubriken ”Hjärnskakningar är rehabiliteringsbara”.

Därpå följde Frans som talade om att leva med MS – med konkreta tips som fungerat och underlättat för honom i vardagen – och My Gustafsson avslutade halvtimmesföredragen med titeln ”Ge aldrig upp, alla har rätt till bra kommunikation och träning”.


Håkan Widner, överläkare i neurologi, föreläste

Håkan Widner, överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus, tillika professor knuten till Lunds universitet, föreläste därefter mellan kl. 16 och 17.30, där rubriken löd ”Nya behandlingsformer av neurologiska sjukdomar”. Stroke, MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom (Widners specialområde), migrän, sällsynta sjukdomar och spinal muskelatrofi belystes.


Debatt med fokus på sammanhängande rehabilitering

En späckad dag avrundades med regionpolitikerdebatt kl. 18-19.30. Lars Gustafsson (KD), ordförande Psykiatrinämnden Region Halland, Johan Lindahl (S) och Stina Isaksson (SD) utgjorde skaran av regionpolitiker som nappat på att närvara vid debatten, där även Carina Holgersson, ordförande Neuro Halland, deltog och Frans van Lokhorst agerade debattledare.

Neuro Hallands tre inledande frågor till regionpolitikerna var följande: ”Vad har du gjort som du är mest stolt över att ha varit med att genomföra för personer med neurologisk diagnos?”, ”Vilken är den viktigaste åtgärden att genomföra framöver?”, ”Vilken fråga jobbar ni med just nu?”. Debattens rubrik var ”Vinsten med sammanhängande rehabilitering vid neurologisk skada/sjukdom”.

Neuro Halland riktar ett stort tack till samtliga som medverkade, inklusive publiken, vid Hjärnan i centrum 4/10!

Här är länken till Håkan Widners föreläsning på Neuro Hallands Youtube-kanal:
https://youtu.be/f_Rh-oP1mJo

Politikerdebatten:
https://youtu.be/sSv7XZsb_ck

Läs summering med bilder från Hjärnan i centrum, Halmstad Arena 1/10:
https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/hallands-laen/nyheter-och-aktiviteter/inspirerande-foereningsdag/