Neuroförbundet Göteborgs kansli

Studiebesök Neuroförbundet Göteborg

Neuro Halland besökte Neuroförbundet Göteborgs kansli i Västra Frölunda och deras rekreationsanläggning Strannegården i Onsala.

Resan ägde rum måndagen den 8 maj, där Madeleine Kyllerfeldt, verksamhetschef hos Neuroförbundet Göteborg, tog emot och vägledde kvintetten från Neuro Halland (bestående av ordföranden Carina Holgersson, styrelseledamoten Emil Bengtsson, Neuro Halmstads vice ordförande Agneta Thörnblad samt Thomas Johansson och Anette Andersson från kansliet).

Kyllerfeldt berättade om Neuroförbundet Göteborgs verksamhet – med runt 1100 medlemmar – och gav en rundvisning på kansliet i Västra Frölunda, där fyra personer är anställda.

Eftermiddagen fortsatte ut mot Onsala och deras rekreationsanläggning Strannegården, beläget vid havet och öppet nio veckor om sommaren med 17 tillgängliga platser för personer med neurologisk diagnos/skada.

”En givande och stimulerande dag, där vi fick en inblick i Neuroförbundet Göteborgs verksamhet och aktiviteter. Att utbyta erfarenheter med andra förbund på det här sättet föder tips och idéer som förhoppningsvis även kan gynna oss och våra medlemmar. Syftet med besöket på Strannegården är en tilltänkt medlemsresa dit en söndag i juli”, säger Carina Holgersson, ordförande för Neuro Halland.


Strannegården, Onsala.
Foton från Neuroförbundet Göteborgs hemsida.