Anhörigträff via Teams: Carina Holgersson om hjärntrötthet och vägen tillbaka

Torsdagen den 7 december kl. 19-20 finns möjlighet att lyssna digitalt på Carina Holgersson (ordförande Neuro Halland) som berättar om sin hjärntrötthet, hur den kan hanteras och tränas bort och vägen tillbaka till livet.

Tips och strategier både till den som själv är drabbad och för de anhöriga.

Träffen sker digitalt via Teams och du kan ansluta till mötet via följande sida nedan (där även mer info finns att läsa):

Anhörigträff | Neuro

 

Varmt välkomna!