Om Neuro Hälsingland

Vi är en förening som täcker Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommun. Föreningen ser det som sin främsta uppgift att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och deras närstående.

Neuro Hälsingland är en intresse- och kamrat-förening. Föreningen har som mål att påverka bl.a. allmänheten, myndigheter, politiker, beslutsfattare, sjukvårdspersonal och andra för att få till stånd en ökad insikt och förståelse för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och deras närståendes specifika svårigheter.

Vi har som målsättning att ger råd och stöd samt information åt alla medlemmar och anhöriga.

I frågor som rör neurologiska sjukdomstillstånd försöker vi påverka myndigheterna, men även i andra frågor vill vi tillvarata medlemmarnas intressen.

En annan viktig del av föreningens verksamhet består i att föra medlemmarna tillsamman och bryta isoleringen. Det sker bland annat genom medlemsträffar, trivselkvällar och utflykter.