Årsmöte 2021

Årsmötet kommer i år att hållas onsdagen den 24 mars kl 18.30 via Telefonkonferens

Som vi alla vet så är vi mitt uppe i en besvärlig Corona/Covid-19 pandemi.
Trots detta så kommer vi att ha ett årsmöte i vår lokalförening.

För att vi ska kunna hålla vårt årsmöte utan risk, så har vi i år blivit tvungna att ha ett annorlunda koncept för mötet.

Årsmöteshandlingar finns att hämta nedan men går också att rekvirera antingen i digital form eller per post i pappersform. Meddela e-postadress vid anmälan.

Om ni vill ha handlingarna per post är sista dag för anmälan 15 mars!

Förutom stadgeenliga ärenden kommer vi även att diskutera lite om den verksamhet vi planerar för år 2021.

Vi vill att ni anmäler ert deltagande senast den 20 mars till:

Rolf Olsson                       070-202 09 25
Ray Persson                      070-215 29 18

Ni kan även anmäla er via mejl till: sa-halsingland@neuro.se

Inloggningsuppgifter (telefonnummer och pinkod) sänds ut efter anmälan.

Vi hoppas på god uppslutning och önskar er alla välkomna till mötet.

Styrelsen, Neuro Södra Hälsingland