Alla nyheter

2024-03-19

Sommarläger parafriidrott

Vecka 25 är det dags för årets Sommarläger i parafriidrott för personer med funktionsvariationer som är födda mellan 2015-2018. Då kan du testa på parafriidrott på IF Göta i Karlstad.

Läs mer
2024-03-15

Elva proteiner kan ge svar om svår MS

En kombination av elva proteiner kan förutsäga hur sjukdomen MS utvecklar sig på sikt. Forskare hoppas att de identifierade proteinerna ska underlätta individanpassad behandling.

Läs mer
2024-02-02

Sitt-Zumba online för våren 2024

En fantastisk medlemsförmån, för Neuromedlemmar, att vara med på Zumba Gold online! Den 1 februari, började vårens pass. Sedan kör de från februari till maj.

Läs mer
2024-02-02

Internationella epilepsidagen andra måndagen i februari

Internationella epilepsidagen infaller alltid den andra måndagen i februari. Epilepsi är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ger en varaktig benägenhet att få epileptiska anfall. Anfallen skiljer sig åt både vad det gäller anfallens karaktär och svårighetsgrad.

Läs mer
2024-01-04

Rehabbad vt 2024

Rehabbadet vårterminen 2024 startar vecka 5 och håller på 12 veckor t.o.m. vecka 18 och anmälningar görs till Reumatikerföreningen.

Läs mer
2023-12-14

En fungerande vardag är beroende av den enskildes betalningsförmåga

En restriktiv hjälpmedelstilldelning på många håll riskerar att fortsätta att skapa inlåsningseffekter och ett allt större beroende av andra hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst. Detta kan man läsa i en debattartikel, som Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck har skrivit under.

Läs mer
2023-11-22

Resurscentrum kommer att ha öppet och ha extra aktiviteter på julafton

Alla restauranger på Karlstad kommuns trygghetsboenden plus Resurscentrum är öppna alla dagar under jul och nyår, mellan 9.30 – 15.30.

Läs mer
2023-11-22

Restaurangchansen-apparna på plats!

Nu har vi de nya RC-apparna på plats. RC-Appen, som nu är rikstäckande. Ring 054-18 92 54 alt. skicka e-post på karlstad@neuro.se, så lägger vi undan önskat antal till er!

Läs mer
2023-11-16

Välkommen att vara med och dansa i Fagerås bygdegård!

Rullstolsdansen tillsammans med Kils Parasportförening och Dans i Fagerås i blev mycket populär, så även i höst har det blivit några danser och nästa dans den 23 november.

Läs mer
2023-11-01

Anhörigmedlem byter namn till stödmedlem

1 januari 2024 kommer det som idag heter ”anhörigmedlem” byta namn till ”stödmedlem”. Förbundet vill med detta öppna upp och möjliggöra för fler att vara medlemmar i Neuroförbundet.

Läs mer