Styrelse

Styrelsen i Neuro Dalarnas länsförbund

  • Ordförande: Jessica Cederberg
  • Vice ordförande: Mariana Sörbergs
  • Sekreterare: Anneli Eriksson
  • Kassör: Erik Andersson
  • Ledamot: Perove Hanzon