Styrelsen 2024

Styrelsen för Neuro Ätradal, vald vid årsmötet 14 mars 2024

  • Ordförande Gert Björklund, tel: 0321 602 98, mobil: 0706 40 22 59,  gert.bjorklund@hotmail.com
  • Vice ordförande Henrik Claesson tel.076 6233376  claesson.nils.henrik@gmail.com
  • Sekreterare Inger Claesson, tel . 0706 46 91 56, claessoninger@hotmail.com
  • Kassör Claes Stjern
  • Ledamot Ing-Britt Dahl
  • Lotta Knutsson
  • Suppleant Anita Alfredsson
  • Suppleant Karina Lindgren
  • Suppleant Hans Lindgren
  • Suppleant Ulrika Larsson