Styrelsen 2021

Styrelsen för Neuro Ätradal, vald vid årsmötet 2021

  • Ordförande Gert Björklund, tel: 0321 602 98, mobil: 0706 40 22 59,  gert.bjorklund@hotmail.com
  • Vice ordförande Henrik Claesson tel.076 6233376  claesson.nils.henrik@gmail.com
  • Sekreterare Inger Claesson, tel. 033 27 43 56, mobil: 0706 46 91 56, claessoninger@hotmail.com
  • Kassör Claes Stjern
  • Ledamot Anita Alfredsson
  • Suppleant Lars Andersson
  • Suppleant Lotta Björklund
  • Suppleant Anita Johnander
  • Suppleant Ulrika Larsson