Neuro Skåne län

Väverigatan 2 - 291 54 Kristianstad SE

044-128710 eller 0763–261762 - skane@neuro.se

Välkommen till Neuro Skåne län.

Neuroförbundet Skånes mål är att som intresseorganisation skapa opinion och därigenom påverka allmänhet, myndigheter och organisationer så att vårt samhälle fungerar för alla människor. Neuroförbundet Skåne kompletterar som serviceorganisation, samhällets många gånger bristande resurser, samt som kamratorganisation erbjuda gemenskap, avkoppling och möjligheter till utbyte av erfarenheter till inbördes stöd och hjälp.

Neuroförbundet Skåne har enligt verksamhetsplanering under året flera antal kurser i samarbete med Valjevikens Folkhögskola. Föreningen anordnar även utlandsresor.
Neuroförbundet Skåne omfattar 7 föreningar:

Hässleholmsbygden | Kristianstadsbygden | Lundabygden | Malmö | Västra Skåne | Åsbobygden | Österlen

Tips från Neuro Skåne län:

Styrelsen för Neuro Skåne län

 • Orförande: Olof Hedberg Neuro Skåne
  • Vice ordförande: David Stattin Neuro Kristianstadbygden
  • Sekreterare: Anita Ling Neuro Österlen
  • Kassör: Nils Kjeller Neuro Västra Skåne
  • Ledamot: Josefin B. Almselmsson Neuro Malmö
  • Ledamot: Stefan Franck Neuro Lundabygden
  • Ledamot: Amelie Hedberg Neuro Hässleholmsbygden

Valberedningen:

Kursansvarig:

 • Birgitta Pettersson Neuro Hässleholmsbygden

Kanslist:

 • Jack Jensen Neuro Skåne

 

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla