Emery-Dreifuss muskeldystrofi

Emery-Dreifuss muskeldystrofi är en långsamt fortskridande, ärftlig muskelsjukdom som oftast visar sig tidigt i barndomen. Muskeldystrofi är ett samlingsnamn för ärftliga muskelsjukdomar som kännetecknas av förtvining och svaghet i musklerna, med varierande utbredning och svårighetsgrad. Hjärtpåverkan är den allvarligaste komplikationen vid Emery-Dreifuss muskeldystrofi.

Synonymer till Emery-Dreifuss muskeldystrofi

  • EDMD
  • XL-EDMD
  • EDMD2