Ställa diagnosen cerebral pares (CP)

Misstanke om CP-skada uppstår när ett barn har en avvikande motorisk utveckling. Man är förstås särskilt uppmärksam om det finns riskfaktorer i sjukhistorien.

Vid barnkliniker finns ofta en mottagning för barn med komplikationer under graviditet eller förlossning. Det är ibland svårt att ställa en säker diagnos innan barnet blivit några år gammalt. Många föräldrar har dock en känsla av att det är något som avviker innan diagnosen blir ställd.

Ibland kan man redan i samband med förlossningen märka att det har hänt någonting under fostertiden, men många gånger märks inga symtom hos nyfödda. Efter en tid kan man se att muskelspänningen inte är som den ska, och att sådana reflexer som bara nyfödda har finns kvar längre än normalt.

Misstänkt CP-skada hos barn utreds av en neurolog

Man gör en neurologisk undersökning av motoriken för att påvisa avvikelser från den normala utvecklingen. Magnetkamera eller datortomografi används för att upptäcka blödningar, infarkter och missbildningar i hjärnan.