Forskning kring cerebral pares (CP)

Det forskas nu om de hjärnskadande processer som ibland påbörjas under graviditeten, och om syrebrist och nedsatt blodförsörjning vid förlossningen.

På femtiotalet var det vanligt med en form av CP-skador som beror på oförenlighet mellan barnets och moderns blodgrupper, oftast via så kallad Rh-immunicering. Det frigörs för mycket bilirubin hos barnet vilket leder till skador i basala ganglierna i hjärnan. I Sverige har denna form i stort sett eliminerats med hjälp av "vaccination" av Rh-negativa mammor som fött Rh-postiva barn.

Det forskas nu om de hjärnskadande processer som ibland påbörjas under graviditeten, och om syrebrist och nedsatt blodförsörjning vid förlossningen.

 

Filmens deltagare Monica von Heijne:
Den mesta forskningen om CP-skador sker på barn, där man bland annat har tittat på det här med motorisk inlärning till exempel, hur det fungerar när vi lär oss, motoriska program. Hjärnan är lat och vill gärna att man bara ska trycka på knappen så går ett program automatiskt. Och det gör det för de flesta av oss i sådana rörelser som vi gör ofta. Har man en CP-skada är det mycket svårare att utveckla sådana automatiska program.

När det gäller vuxna och CP-skador så finns det väldigt lite forskning. Det finns lite grand runt träning, det finns lite grand om hur man upplever sin vardag. Det finns lite, lite grand om åldrande, men det är ett väldigt outforskat fält. Man skulle önska att man skulle kunde skaffa sig bredare och säkrare kunskap just om hur livsförloppet ser ut och det kräver väldigt stora studier över väldigt lång tid. Och det är svårt att få till. Både att det ska finnas personer som kan följa de här studierna under lång tid och att man kan hitta ekonomiska möjligheter för sådan forskning.

 

Relaterade nyheter

2020-06-09

Lise Lidbäck i podd om arbetsförmåga vid funktionsnedsättning

”En funktionsnedsättning är inte samma sak som att man saknar arbetsförmåga” säger Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro i podden Synapsen.

Läs mer
2020-05-28

Samlad information om coronaviruset, covid-19 - för flera diagnoser

På vårt nya diskussionsforum har vi samlat information från olika specialister om coronaviruset, covid-19. Förutom generella råd från olika myndigheter finns vägledning som gäller MS, MG, LEMS, NMD, ryggmärgsskadade, stroke och SMA. Genvägar finns i artikeln här, listan kompletteras löpande.

Läs mer
2020-04-17

Neuroordförande välkomnar Socialstyrelsens riskgrupps-identifiering

Nu har Socialstyrelsen identifierat vilka grupper som kan klassas som riskgrupper och som behöver ett särskilt skydd mot att smittas mot virussjukdomen covid 19. För Neuros medlemmar handlar det bland annat om; neuromuskulära diagnoser som ALS plus MS och Parkinson. 23 april kom även ett förtydligan

Läs mer
2020-03-06

Dubbel kamp när paraidrottare drabbas av idrottsrelaterade skador och sjukdomar

Trots att idrottsrelaterade skador och sjukdomar är vanligt förekommande under Paralympics samt det faktum att all idrott innebär en risk för att drabbas av en idrottsrelaterad skada eller sjukdom är kunskapen om idrottsrelaterade skador och sjukdomar inom parasport begränsad, och det finns inga evi

Läs mer
Därför är Sällsynta Dagen så viktig - Neuros förbundsordförande vet

Därför är Sällsynta Dagen så viktig - Neuros förbundsordförande vet

Den så kallade Sällsynta Dagen uppmärksammas vanligen den 28 februari men i år på skottdagens sällsynta datum; 29 februari. - Jag lever själv med en mycket sällsynt diagnos vilket innebär stora utmaningar när man söker vård, säger Lise Lidbäck, ordförande för Neuro.

Läs mer

INSTÄLLD - Anhörigkonferens i Växjö 28 april

På grund av rådande läge med Corona-viruset ställer Neuro in denna föreläsning om anhörigas situation vid neurologiska diagnoser. Vi återkommer med nytt datum ev till hösten eller våren. Vi hoppas att alla som är intresserade förstår vårt beslut, information till alla som redan har anmält sig kommer

Läs mer
Anna-Karin Roos
2020-01-14

Årets handledare i Region Jämtland Härjedalen

Anna-Karin Roos, överläkare på neurologimottagningen vid Östersunds sjukhus har utsetts till Årets handledare av SYLF, Sveriges yngre läkares förening, i Jämtland i samarbete med regionens forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelning.

Läs mer
2019-12-10

Det kom ett mejl

Hej Neuro! Först och främst ett stort tack för att ni tillhandahåller tjänsten ”Diagnosstödjare”. Den visade sig vara oerhört bra och synnerligen uppskattad.

Läs mer
Debatt i jp.se
2019-11-08

Debatt: Rädda den nya neurologi- och strokevården

Vi är djupt oroade för den framtida neurologi- och strokevården på Ryhov. "Döm om vår förvåning när vi nyligen fick besked om ett förestående beslut som innebär att den neurologiska verksamheten inte får flytta in i de nya lokaler, som håller på att byggas efter de behov personer med neurologiska sjukdomar har." Neuromedlemmarna Emma Åverling och Josefin Kowalsson i debattartikel på jp.se.

Läs mer
3 anställda
2019-11-04

Bristen på neurologer slår mot icke akuta patienter

Lyssna på Neuro Kronobergs ordförande Jennie Hedrén Hasselros, i ett inslag från P4 Kronoberg.

Läs mer