Två små spädbarnsfötter som sticker ut ur en filt. Foto.
Verksamhetsutvecklare Malin Höjman tror att för barn med CP innebär denna tidiga träning att de får en betydligt bättre start än vad de fått tidigare. Foto: Pixabay.

Tidigare diagnos ger nya möjligheter att hjälpa små barn med CP

Vid misstänkt cerebral pares (CP) hos små barn är det avgörande att insatser kan komma igång så fort som möjligt. Tack vare nya diagnosticeringsmetoder är det idag lättare att sätta en CP-diagnos tidigt för små barn med mindre omfattande rörelsenedsättning, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne.

Eftersom neuroplasticiteten, det vill säga hjärnans förmåga att skapa nya kopplingar och vägar i hjärnan, är som störst under barnets första två år är det viktigt att upptäcka en eventuell CP så tidigt som möjligt för att ge bästa förutsättningarna för att komma igång med tidiga insatser.

Även om barnet bara har en misstänkt CP så inleds insatserna, berättar Malin Höjman i pressmeddelandet. Insatserna för dessa barn består av att bland annat guida barnet till fysisk träning i vardagen genom lek samt att utbilda föräldrarna i hur de ska locka och utmana barnet att ta nästa steg.