Behçets sjukdom

Behçets sjukdom tillhör gruppen vaskulitsjukdomar, vid vilka symtomen orsakas av inflammation i blodkärlen. Sjukdomen kännetecknas av återkommande smärtsamma sår i munnen och på könsorganen samt hos många också av inflammation i ögonen och tarmen. Sjukdomen medför också en ökad risk för blodpropp. Många av vaskulitsjukdomarna är autoimmuna sjukdomar, vilket innebär att kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna.