Synpunkter på På lika villkor

Det finns en rad politiska beslut som pekar i samma riktning: för att ge alla förutsättningar att tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter måste hjälpmedelsförsörjningen fungera så att den enskilde har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel, tekniker och metoder. På lika villkor! ger en bra bild av hjälpmedelssituationen idag och utredningen lägger flera förslag som Neuroförbundet bedömer, om de genomförs fullt ut, kan leda till förbättringar, men ytterligare insatser krävs.

Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. SOU 2017:43

Innehållsansvarig: Kristina Niemi