Fem personer, Lise i mitten med rapporten.
Rehabuppvaktning (från vänster) Johanna Storbjörk, politiskt sakkunnig hos socialministern, socialministerns statssekreterare Agnetha Karlsson, Lise Lidbäck Neuros ordförande, Roger Lindahl rehabsamordnare för Neuro och Kristina Niemi, kanslichef Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson

Socialdepartementet fick del av Neuros rehabrapport

, Håkan Sjunnesson

En delegation från Neuro fick en hel timmes möte med två nyckelmedarbetare på Socialdepartementet och kunde berätta om Neuros senaste rehabundersökning. Den har förbundet genomfört i en stor medlemsundersökning, med bekymmersamma resultat som pekar på avsevärda brister.

Socialministerns statssekreterare Agnetha Karlsson och Johanna Storbjörk, politiskt sakkunnig hos socialministern lyssnade uppmärksamt och kom med en rad intressanta frågor till Neuros representanter. Neuros ordförande Lise Lidbäck tycker att samtalet blev klart konstruktivt.

- Det är viktigt med alla möten med politiken vi kan få, då vi kan ta chansen att nyttja vårt inflytande för att påverka den svenska neurosjukvården i en positiv riktning.

- Rehabiliteringen är viktig, eftersom alla människor med neurologiska diagnoser mår bättre med rätt sorts individuell rehabilitering. En förutsättning för ett så bra liv som möjligt, säger Lise Lidbäck och fortsätter:

- Vi han också beröra sjukförsäkringen och en flexiblare framtida arbetsmarknad i landet. Utredningar pågår som vi hoppas ska skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar och från Neuro kommer vi att följa dessa med stort intresse, utlovar Neuros ordförande.

Över 2000 svarade

Medlemsundersökningen om rehabilitering gjordes i början av 2018 och en medlemsenkät skickades ut via mejl. 2 620 av cirka 8 000 tillfrågade medlemmar tog chansen och gav sin syn på hur de personligen uppfattar tillgången till rehabilitering.

Det här var tredje gången Neuro ställer frågor till medlemmarna om i vilken utsträckning man får rehabilitering. År 2007 och 2015 skedde det tidigare.

Roger Lindahl är Neuros koordinator för forskning och rehabilitering och han drar intressanta slutsatser utifrån medlemssvaren:

Rehabilitering är toppfråga

- När vi tillfrågar medlemmarna om vilka frågor som är viktigast för oss som organisation att driva, hamnar alltid neurosjukvård och rehabilitering på högsta nivå säger Roger Lindahl. Förbundskongressen i september 2017 beslutade också att rehabilitering är prioritet för Neuroförbundet att jobba med under perioden fram till nästa kongress år 2021.

- Förutom en dagsaktuell bild får vi på detta sätt en möjlighet att följa utvecklingen. Medlemmarna är vi ett tack skyldiga, att de på detta sätt bidra till hur vi kan arbeta med att påverka beslutsfattare. Det är ett idogt arbete som måste till och vi måste se långsiktigt, hävdar Roger Lindahl.

Bekymmersamma siffror

I korthet avslöjar medlemsundersökningen visserligen att fler av Neuros medlemmar har en individuell rehabplan nu jämfört med 2015. Men över hälften är missnöjda med sin rehabilitering. Färre har också tillgång till sjukgymnast/fysioterapeut vid sin rehabträning och de regionala skillnaderna är mycket stora.