Nöjdare med strokerehabiliteringen efter att Neuro kritiserat

Rehabilitering är viktig för den som drabbats av stroke. Patienterna i Jönköpings län är mycket nöjda med den rehabilitering de får, visar färsk statistik från kvalitetsregistret Riksstroke.

94 procent av strokepatienterna i Jönköpings län svarar ja på frågan ”har du fått dina rehabiliteringsbehov tillgodosedda”, en fråga som ställs tre månader efter insjuknandet. Detta är en kraftig förbättring av resultatet på senare år och kan till exempel jämföras med början av 2017 då bara 45 procent svarade ja på samma fråga.

Brister i strokerehabiliteringen har åtgärdats

För några år sedan riktades också kritik från Neuro mot Region Jönköpings län för brister i rehabiliteringen. I enkätundersökningar var hälften av de tillfrågade medlemmarna i Neuro missnöjda med sin rehabilitering och det ansågs finnas brister i kommunikationen.

Men ökat samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunerna och patientorganisationer har lett till klara förbättringar.

- En fantastisk nyhet som visar på vikten av ett verkligt gott samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunerna och patientorganisationerna. Region Jönköping visar verkligen att det går att skapa förändring på förhållandevis väldigt kort tid för denna grupp genom att inkludera alla berörda. Inte minst bidrar också deras strävan att efterfölja de nationella riktlinjerna till de fina resultaten. Neuro Jönköping gör i likhet med andra föreningar i hela landet, ett fantastiskt arbete för att lyfta vikten av individanpassad och teambaserad rehabilitering för de som drabbas av neurologiska diagnoser. Vår senaste Neurorapport visar dock att vi har mycket arbete kvar innan vi har nått vårt mål - att alla som har behov av en adekvat rehabilitering ska få det. Därför är förhoppningen att Region Jönköping nu blir en vägvisare och en ledstjärna för andra landsting och regioner, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck i en kommentar till nyheten från Jönköping.

Stöd forskningen om stroke

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva