Två händer på en ryggsäck som håller i en mobiltelefon
Foto: pixabay.com

Neuro kommenterar DNs ledare om mobilnät till alla

Om hälso- och sjukvården ska kunna anta dagens och framtidens utmaningar måste vi rusta patienterna för e-hälsa. Ett heltäckande mobilnät är bara en del av detta.

Idag lyfter Dagens Nyheter i sin ledare, behovet av ett heltäckande mobilnät som ger alla möjlighet att kunna delta i samhällslivet och det offentliga samtalet på likvärdiga villkor.

Neuro vill lägga till ett ytterligare perspektiv. I Neuros Neurorapport blir det tydligt att om hälso- och sjukvården ska kunna anta dagens och framtidens utmaningar måste vi rusta patienterna för e-hälsa.

Ett viktigt steg för att lyckas är att internet och mobilnätet fungerar oavsett var vi bor i Sverige.