Med under denna seminariedag var också Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck. Hon medverkade i en panel som minister Anders Ygeman bevittnade och hon fick växla några ord med ministern efter hans framträdande. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro.

Digitaliseringsministern: Vi driver på för allas webbvårdsmöjlighet

- Vi på infrastrukturdepartementet arbetar intensivt med att driva på utvecklingen för att de digitala vårdkontakterna ska fungera. Och dessutom för att man ska kunna använda de digitala vårdtjänsterna fast man har olika funktionshinder. Det hävdade digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Effektivt snabbt bredband är förutsättningen för att medborgarna ska kunna använda digitala vårdtjänster. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) höll därför en seminariedag om utvecklingen av de digitala vårdkontakterna nyligen. Och ansvarige infrastruktur- och digitaliseringsminister Ygeman påpekar att Sverige har kommit längst i Europa med snabbt bredband till 85 procent av befolkningen idag.

Med under denna seminariedag var också Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck. Hon medverkade i en panel som minister Anders Ygeman bevittnade och hon fick växla några ord med ministern efter hans framträdande. (Läs intervjun med henne i denna artikeln Längst ner på denna webbsida) :

Nästan nio av tio har bra bredband

Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman, foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaAnders Ygeman hävdar alltså att Sverige står mycket väl rustat för att landets invånare ska kunna nyttja de digitala vårdkontakt-tjänsterna. Detta eftersom att nästan nio av tio invånare har tillgång till att koppla upp sig med ett höghastighetsbredband, som mycket väl räcker till för att kommunicera med text, ljud och även videobild på distans. Detta är klart mycket bättre än övriga länder i Europa, hävdar Anders Ygeman och fortsätter:

- I det stora hela är det inte själva bredbandet som är problemet att inte alla kan använda vårdkontakterna via webben. Utan jag tror att det är vårdgivarna som inte tillhandahåller högkvalitativa digitala vårdtjänster och inte gör det möjligt för patienter att kontakta vården.

Neurorapporterna visar på vårdutanförskap

Digitaliseringsministern får veta att förbundet Neuro i sina medlemsundersökningar har frågat hur många som använder webbtjänster för vårdkontakt. Svaren presenteras genom Neurorapporten 2019 utgiven av Neurostatistik i Neuros neurorapporter och visar att det är förvånansvärt många som inte kan tillgodogöra sig digitala vårdkontakter av olika anledningar.

Dels för att man inte har bredbandsuppkoppling, dels för att det är för svårt och krångligt att använda webben överhuvudtaget och man inte fått hjälp att lära sig detta. Och dels för att man faktiskt inte kan legitimera sig för att kunna använda dessa webbtjänster. Man måste idag nämligen både ha en e-legitimation och kunna hantera den praktiskt. Det handlar om ett så kallat Bank ID, eller mobilt Bank ID.

Måste ta dessa problem på allvar

- De problemen måste man ta på allvar, säger Anders Ygeman och menar att det är de som tillverkar och utvecklar olika former av kommunikationsutrustning i form av telefoner och läsplattor som måste ta det ansvaret. Att företagen måste vara med och utformar teknik som är så enkel som möjligt att använda.

- Och då kan det handla att man också utvecklar hjälpmedel i form av att kunna legitimera sig med rösten eller med ögonen. Vi i regeringen arbetar också med att driva på den utvecklingen, att man ska kunna använda de digitala vårdtjänsterna fast man har olika funktionshinder, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Tror på småskalig utveckling med patientmedverkan


Digitaliseringsministern berättade att han tror på att utveckla nya digitala verktyg och system i liten skala först. Program och applikationer som prövas, justeras och kompletteras i liten skala. Först efter upprepade körningar i den lilla testmiljön som gör systemet funktionssäkert och användbart, är det dags att skala upp systemet till större system för testkörningar som säkerställer en fungerande produkt.

Han tycker också att det är väldigt viktigt att involvera vårdpersonal och patienter i utvecklingsarbetet för olika digitala sjukvårdssystem, för att se att handhavandet verkligen fungerar.

I detta arbete lägger han ett stort ansvar på Sveriges kommuner och regioner, SKR (före detta SKL) att se till att de olika digitala journalsystem som byggs och upphandlas från och med nu, måste vara kompatibla och kunna prata med varandra.

Håkan Sjunnesson

Anders Ygeman regeringen och Lise Lidbäck Neuro
Digitaliseringsminister Anders Ygeman och förbundet Neuros ordförande Lise Lidbäck medverkade i olika avsnitt på Vårdanalys seminariedag. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

 

Fakta Vårdanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!