Lise Lidbäck ordförande, Kristina Niemi kanslichef och Sara DeHaas utredare för Neuro deltog på Vårdanalys seminariedag om digitala vårdkontakter i morgon. Lise Lidbäck var med i paneldebatten och fick uppleva en av de bättre lösningarna för scenhissar i landet, för att komma upp på scenen som de andra. En hel golvsektion var hiss i Nalens lokaler på Regeringsgatan 74 i Stockholm. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

Neuroordförande: Alla måste kunna ta del av E-hälsan via nätet

Neuros ordförande Lise Lidbäck medverkade på en seminariedag om morgondagens digitala vårdmöjligheter, arrangerad av Vårdanalys.
- Alla, oavsett funktionsförmåga, måste kunna ta del av de möjligheter som de digitala tjänsterna via Internet kan innebära. Så är det tyvärr inte idag för många med neurologiska diagnoser, säger Lise Lidbäck.

Vårdanalys seminarium hölls på det legendariska dansstället Nalen i centrala Stockholm och över 140 ledande personer inom vårdsverige deltog för att diskutera möjligheter och utmaningar med morgondagens vårdkontakter via Internet.

Neuros ordförande Lise Lidbäck medverkade i en panel under seminariet, som samtalade om vad som behöver göras framöver. Hennes och Neuros budskap är att alla, oavsett funktionsförmåga, måste kunna ta del av de möjligheter som de digitala tjänsterna via Internet kan innebära.

- Men så är det alltså inte för den som har kognitiva funktionsnedsättningar och fysiska hinder för att exempelvis kunna använda en e-legitimation, hävdar Neuros ordförande med statistiskt stöd från två undersökningar. E-legitimationen är nödvändig för de flesta vårdtjänster, bland annat för att kunna logga in på ”Mina sidor” på vårdguiden ”1177”.

Både Begripsam och Neurorapporten

Dels hämtade Neuroordföranden statistik från Neuros egen Neurorapport 2018, som visar att bara tre av fyra svarande (76%) i undersökningen bland Neuros medlemmar använder e-legitimation.
Och dels från föreningen Begripsams undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” 2017, som gjordes på uppdrag av myndigheten Post och telestyrelsen. Den visar att var femte person (20%) av de med neurologisk diagnos har problem med att använda en e-legitimation, som Bank ID eller mobilt Bank ID.

E-legitimation ett måste redan idag

E-legitimation är helt nödvändigt för att kunna logga in som unik person och överhuvudtaget få personlig kontakt med vården den digitala vägen. Har man kognitiva bekymmer och/eller fysiska problem, i form av att inte kunna använda en smartphone eller en dator, då har många problem med att kunna koppla upp sig.
Även många unga människor bland Neuros medlemmar visar det sig, enligt Neurorapporterna. Lite förvånande med tanke på att unga ofta har lätt för att ta till sig ny teknik.

Folket behöver webbutbildas

Här menar Neuros ordförande att det ligger på samhällets ansvar att utveckla nya alternativa lösningar för att alla skall kunna vara delaktiga i den webbaserade vårdens möjligheter.

- Det är viktigt inte minst för den som bor fysiskt långt ifrån vårdgivare och har stora problem med att fysiskt kunna transportera sig på grund av olika funktionsnedsättningar. Då skulle en kontakt via webben i form av chat eller videosamtal kunna lösa en del av patientens behov av kontakt och rådgivning med sin vårdgivare, säger Lise Lidbäck.
Hon betonar också att det behövs en stor bred utbildningssatsning bland befolkningen för att se till att alla faktiskt ska kunna använda sin e-legitimation för att kommunicera med vården vid behov.

Text & foto: Håkan Sjunnesson / Neuro.

Lise Lidbäck, kristina Niemi och Sara DeHaas Neuro

Lise Lidbäck ordförande, Kristina Niemi kanslichef och Sara DeHaas utredare för Neuro deltog på Vårdanalys seminariedag om digitala vårdkontakter i morgon. Lise Lidbäck var med i paneldebatten och fick uppleva en av de bättre lösningarna för scenhissar i landet, för att komma upp på scenen som de andra. En hel golvsektion var hiss i Nalens lokaler på Regeringsgatan 74 i Stockholm. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

golvhiss för elrullstol på Nalen i Stockholm

Lise Lidbäck i paneldiskussion på Vårdanalysseminarium

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!