Trots en svår muskelsjukdom och stora funktionsnedsättningar kan Neuromedlemmen Anders Jonsson jobba i verkstadsindustrin, detta tack vare LSS-reformen och den personliga assistansen. Detta vill Neuros ordförande Lise Lidbäck peka på i valdebatten. Foto: Håkan Sjunnesson /Neuro.

Val 2018: Äntligen är LSS och assistansfrågan med i valdebatten!

, Lise Lidbäck

Med dagar kvar till valet avverkas debatt efter debatt och glädjande nog – äntligen, ligger LSS-reformen på bordet på allvar.
LSS har många ansikten - i morgon kan det handla om dig eller mig!
Nermonteringen av en av de bästa svenska frihetsreformerna i modern tid, har accelererat de senaste åren och konsekvenserna är ofattbara, hävdar Neuros ordförande Lise Lidbäck.


LSS har många ansikten - i morgon kan det handla om dig eller mig!
Nermonteringen av en av de bästa svenska frihetsreformerna i modern tid har accelererat de senaste åren och konsekvenserna är ofattbara. LSS-lagstiftningen som från början skapade livsförutsättningar som ingen kunnat drömma om, anses vara för dyr och bit för bit har den rivits i trasor. Med dagar kvar till valet avverkas debatt efter debatt och glädjande nog – äntligen ligger LSS-reformen på bordet på allvar. Inte minst har SVT Nyheters kartläggningar bidragit till detta.

Institutionsboende för ungdomar ska vara historia 

Tidigare i veckan uppgav 113 av 213 kommuner i en enkätundersökning att de har stora svårigheter att hjälpa alla som förlorar sin rätt till personlig assistans. Åtta av dessa kommuner uppgav också att de bygger nya boenden för barn och ungdomar. Något som de flesta av en outgrundlig anledning valde att ta tillbaka någon dag senare.

Institutionsboende för barn och ungdomar är något som vi nog alla trott inte hör till en modern tid. Flera av mina vänner och bekanta har fått tillbringa stora delar av sin barndom på institutioner. Alla vittnar om de ärr som kommer att sitta kvar i själen för all framtid. För en sak är helt säker – den institution som kan ersätta ett barns hem och familj finns inte och kommer aldrig att kunna finnas.

Vuxna drabbas också - inte bara barn

De senaste årens nedskärningar i LSS och då inte minst i insatsen personlig assistans har gått överstyr totalt. Det finns så många berättelser, så många människoöden och bara ett fåtal har gått fram via media. Utöver Meya, Selma och de andra barnen vi sett i TV-rutan, så finns tusentals andra såväl barn och ungdomar som vuxna som tack vare sin personliga assistans har fått möjlighet att gå i skolan, flytta hemifrån, yrkesarbeta, engagera sig politiskt, bilda familj och få utöva sina fritidsintressen. Många är också de som de senaste åren exempelvis tvingats sluta arbeta, som inte får fortsätta att vara föräldrar på lika villkor och som hänvisats till en betydligt snävare tillvaro i hemmet, på grund av av att de förlorat rätten till sina livsavgörande insatser.

Alla tio LSS-insatserna måste värnas

Kort sagt - LSS har många ansikten och grundtesen är - alla skall ha rätt att få delta i samhället på samma villkor. Ytterligare en viktig sak som inte kommit fram i debatten är att LSS-lagstiftningen gör skillnad för barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar på fler sätt än bara genom personlig assistans. I själva verket finns det 10 olika insatser, som exempelvis ledsagning, daglig verksamhet och bostad med särskild service. Alla dessa insatser måste värnas!

Patetiskt med sen regeringsvändning

Att nu se hur Regeringen plötsligt tvärvänder när det bara återstår en dryg vecka kvar till valet känns patetiskt. Vi och våra organisationer har kämpat hårt i många år och fallen i media har varit många. Människor har till och med avlidit. Vi har slagit larm år efter år, men regeringen har inte velat lyssna. Det som nu sker är anmärkningsvärt! En sak till är säker - en utlovad miljard kommer inte att göra skillnad för alla de som redan fallit ur systemet. Inte heller säkra reformen för framtiden. Vi behöver en förstärkt lagstiftning som verkligen står upp för människors rätt till självbestämmande!

Vi kommer aldrig att ge upp

Jag vill verkligen tro på en förändring och som jag skrivit i ett otal blogginlägg så ska vi aldrig ge upp. Vårt arbete för en återställd LSS-reform kommer att fortsätta även efter att studiolamporna har släckts och valet är över.
Sverige har råd att låta människor få ha värdiga och bra liv, hela livet. För vad ska samhällskontraktet annars handla om?

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuro

Bli medlem i Neuro och stöd vår kamp för återupprättande av LSS och assistansreformen!
Innehållsansvarig: Lise Lidbäck

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!