En person som sitter vid havet med sin mobiltelefon. Foto.
Som diagnosstödjare ger du stöd genom telefonsamtal med Neuroförbundets medlemmar. Foto: Pixabay.

Våra diagnosstödjare inom polyneuropati

Varmt tack till alla våra diagnosstödjare inom polyneuropati! I våras sökte vi fler som gärna är insatta i idiopatisk variant (där orsaken är oklar eller åldersrelaterad). Vi fick flera svar och har nu två nya stödjare inom polyneuropati. Uppdraget som diagnosstödjare är ett fint sätt att engagera sig ideellt och ge stöd till andra med samma diagnos.

Vi har nu 9 diagnosstödjare inom olika varianter av polyneuropati. De har alla haft sin diagnos en tid, så de har hunnit skaffa sig kunskap och erfarenhet av att leva med polyneuropati.

En diagnosstödjare är en person, som själv lever med en neurologisk diagnos. De är en medmänniska som lyssnar och svarar på frågor utifrån sina egna erfarenheter. En diagnosstödjare ger stöd genom telefonsamtal med Neuroförbundets medlemmar.

Fint att engagera sig och ge stöd

Ett engagemang som diagnosstödjare innebär att du själv medlem i Neuroförbundet och inställd på att lyssna. Självklart får man dela med sig av sina erfarenheter av olika symtom. Vi får också vägleda inom olika områden som träning, rehabilitering eller annat man mår bra av. Men vi undviker att prata om läkemedel, för sådana frågor hänvisar vi till vården och specialister. För frågor om Försäkringskassan hänvisar vi till vår juridiska rådgivning.

Våra stödjare använder sin ”smarta telefon” för den telefonilösning vi har via vår växel.

Uppdraget som diagnosstödjare är ett fint sätt att engagera sig ideellt och bidra till gemenskap för att bryta oro och ensamhet. I nätverket för våra diagnosstödjare har vi genomgångar och digitala träffar 4 gånger per år. Vi har också en diagnosstödskonferens en gång per år för information och erfarenhetsutbyte.

För att ställa frågor om diagnosstödet går det bra att mejla helene.landersten@neuro.se eller ringa 076 001 70 24.