Kalmar slott. Foto.
Tillgänglighetspriset delades mellan l Krister Ekström som är ordförande i Neuro Kalmar och Jennie Folkesson Hinkel som är specialpedagog och som arbetar ideellt på Skälby 4H. Foto: Pixabay.

Tillgänglighetspris till Krister Ekström i Neuro Kalmar

Kalmar kommuns Tillgänglighetspris 2020 har delats ut av kommunstyrelsen till ordföranden i Neuro Kalmar, Krister Ekström. Han tilldelades priset för sitt mångåriga engagemang inom funktionsrättsfrågor.

– Mycket har blivit bättre när det gäller tillgängligheten, säger Krister Ekström och nämner som exempel hissen i Kalmar slott. Men man ska veta att minsta trottoarkant innebär problem för oss med funktionshinder.