Del av en rullstol med en hand på hjulet. Foto.
”Ett hjälpmedel är alltid att betrakta som en del i en habilitering, rehabilitering, vård eller behandling”, skriver debattörerna. Bild: pixabay.com.

Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel

Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning, skriver Neuros ordförande Lise Lidbäck tillsammans med ordföranden för 19 andra patientorganisationer på Dagens Medicin debatt.

Debattartikeln i korthet:

I maj 2017 överlämnade hjälpmedelsutredningen sina förslag för en mer jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Väldigt lite har hänt sedan dess. Ojämlikheten gällande sortiment, riktlinjer och avgifter fortsätter att öka. Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning.

Syftet med svensk funktionshinderspolitik är att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. En viktig förutsättning är att samhället bistår med personligt utprovade hjälpmedel. För många barn, vuxna och äldre med olika former av fysiska, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar är det dessa hjälpmedel som får vardagen att fungera och som möjliggör utbildning, arbete, en meningsfull fritid och delaktighet i samhället. Att tillse en jämlik hjälpmedelsförsörjning är, i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ett samhällsansvar.

---

Hjälpmedel i det dagliga livet är en insats enligt hälso- och sjukvårdslagen och förskrivs av legitimerade professionsutövare, vanligen en arbetsterapeut. Ett hjälpmedel är alltid att betrakta som en del i en habilitering, rehabilitering, vård eller behandling och kan därmed inte särskiljas från andra insatser inom hälso- och sjukvårdens område. Utvecklingen går åt fel håll och är varken förenlig med hälso- och sjukvårdslagen eller funktionshinders​politikens mål. Det är inte rimligt att en persons ekonomi eller bostadsort ska avgöra tillgången till hjälpmedel.

Vi anser att regeringen skyndsamt bör tillsätta en hjälpmedelskommission med uppgiften att, med utgångspunkt i den tidigare hjälpmedelsutredningen, ta fram en nationell hjälpmedelsstrategi. Kommissionen bör också lämna förslag på ett nationellt regelverk gällande sortiment för hjälpmedel samt riktlinjer för att begränsa möjligheten att ta ut avgifter.

Nu behövs ett tydligt politiskt ledarskap på nationell nivå. Det är dags att regeringen som helhet tar ansvar för hjälpmedelsfrågan. Funktionshinderspolitiken är ett sektorövergripande ansvar.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!