Brevhuvud med Försäkringskassans logga. Foto.
Snabbare svar är en tydlig förbättring, men mycket återstår fortfarande. Foto: Försäkringskassan.

ALS-drabbade ska prioriteras vid handläggning av assistansersättning

Det här är stort! Neuro har under många år arbetat för att lyfta behovet av ett så kallat snabbspår för personer som lever med ALS, samt andra snabbt progredierande sjukdomar. Och nu händer det saker.

Vi har under en tid haft tät dialog med Försäkringskassan och vi är mycket glada över resultatet. Försäkringskassans beslut innebär att ALS-drabbade betydligt snabbare kommer att få hjälp jämfört med tidigare och det är glädjande. Vi kan däremot konstatera att det finns mycket kvar att åstadkomma, inte minst behöver situationen för personer över 65 år ses över. Vi kommer att fortsätta vårt arbete i de här frågorna och jag vill passa på att tacka alla våra medlemmar, för utan dem hade vårt arbete inte varit möjligt!

/Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro