Man som håller i mobil
Foto: Pixabay

Vill du bli anhörigstödjare?

Vi söker fler anhörigstödjare hos oss inom Neuroförbundet.
En anhörigstödjare ger stöd genom telefonsamtal till Neuroförbundets medlemmar som är anhöriga eller närstående till någon som lever med en kronisk neurologisk sjukdom.

Med anhöriga menar vi både anhöriga och närstående, till exempel partner, förälder, barn, arbetskamrat eller vän. En mycket viktig grupp som ibland blir lite bortglömd. Anhöriga gör ofta stora vårdinsatser, och kan behöva olika typer av råd och stöd. Anhörigstöd kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt riktas till den som ger stöd eller vård.

Fint sätt att engagera sig

Uppdraget som anhörigstödjare är ett fint sätt att engagera sig ideellt. Det är bra om den du är anhörig till har haft sin diagnos en tid, så du har hunnit skaffa dig kunskap och erfarenhet av den situationen. Du är också medlem i Neuroförbundet.

Du förväntas vara en medmänniska som lyssnar och svarar på frågor utifrån dina egna erfarenheter. Självklart får man vägleda inom olika områden för att få stöd och avlastning i sin situation. Du behöver kunna hantera en ”smart telefon” och den telefonilösning vi har via vår växel.

För frågor som rör diagnoser hänvisar du till våra diagnosstödjare eller den information vi har om olika diagnoser på hemsidan. För frågor om LSS eller Försäkringskassan hänvisar du till vår juridiska rådgivning.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

I nätverket för våra anhörigstödjare och diagnosstödjare har vi genomgångar och digitala träffar 3-4 gånger per år. Vi har också en konferens en gång per år för information och erfarenhetsutbyte.

Är du intresserad?

Kontakta Helene Landersten på helene.landersten@neuro.se