- Kan rullatorn få fler att våga sig ut är det väldigt bra, avslutar Neuros diagnosstödjare Jeanette Johansson.

Skräddarsydd rollator med ny teknik vid parkinson

, Mattias Nordgren

Vi fick in ett tips om en specialdesignad rollator, speciellt för personer med parkinson (som styrs med en smartphone). Rollatorn skickar rytmiska signaler i form av ljus, ljud eller vibration.

Tanken är att det ska minska risken för fallolyckor och att signalerna ska hjälpa till vid ”frysning ”eller forcerad gång – som kan vara problem för många med parkinson. En projicerad laserlinje kan hjälpa användaren att bryta en frysning, medan en upprepad vibration i handtagen kan hjälpa till att hålla uppe gånghastigheten.

Vi frågade Jeanette Johansson, som är en av Neuros diagnosstödjare inom parkinson om hon tycker detta låter som ett vettigt hjälpmedel.

- Det var en svår fråga, jag tänker så här: Jag har fått prova en rullator för parkinson som bromsar om personen börjar trippa och det känns som rullatorn åker ifrån användaren. Den hade också en laserstråle för att få igång gången vid frysning, strålen var som ett hinder som man skulle kliva över. Den kändes vettig.

- Tanken att också stimulera gången med vibrationer och ljud är god och hjälper nog många. Jag märker själv att jag rör mig lättare till taktfast musik när jag är stel. Det jag kan vara tveksam till är att det kan vara svårt hantera tekniken för många äldre, många med parkinson är ju faktiskt äldre. Även lätt teknik kan då vara svår när finmotoriken och skakningarna påverkar förmågan att ställa in rullatorn rätt. Så sammanfattat - en god tanke, men kan behövas någon som hjälper till med tekniken under en invänjningstid.

- Motion är livsviktigt för oss med parkinson, så träning pratar jag mig gärna mig varm för. Kan rullatorn få fler att våga sig ut är det väldigt bra, avslutar Jeanette Johansson.

Vad tänker du själv? Har du provat den här typen av rollator eller skulle du vilja prova? Är det bra med ny teknik inom hjälpmedelsområdet?

Vad tycker du?

Vill du berätta om ett hjälpmedel som gjort din vardag enklare, roligare eller friare? Kontakta ingela.wettergrund@neuro.se och berätta lite kort din historia.