WorldMsDay 30/5 - Neuro stödjer forskning om ms och graviditet

, Håkan Sjunnesson

Neurostödd forskning Neurofonden stödjer årligen drygt 50 forskningsprojekt inom neurologin. I år går ett av bidragen till ett forskningsprojekt om att vara gravid och leva med diagnosen ms, multipel skleros.

- Vi vill att vår forskning ska ge ökad information och stöd till kliniker vid vägledning av kvinnor med ms i fertil ålder avseende behandling, säger projektets koordinator Agnes Gorczyca.


Den aktuella forskningen handlar omAgnes Gorczyyca pressbild immunmodulerande läkemedel mot skovvis ms i nära relation till graviditet. I princip alla dagens avancerade ms-läkemedel är immunmodulerande och påverkar immunsystemet. Det är huvudförfattaren Agnes Gorczyca tillsammans med sin handledare Katharina Fink och teamet med Peter Alping, Thomas Frisell, Fredrik Piehl och Neda Razaz vid Karolinska Institutet som driver projektet.

Cirka 22000 personer lever med ms i Sverige och sjukdomen debuterar ofta i relativt ung ålder. Ungefär 85 procent debuterar med en skovvis förlöpande sjukdomsbild, där tidig insättning av ms specifika immunmodulerande läkemedel (DMTs) är viktig för att förhindra eller reducera en framtida neurologisk funktionsnedsättning. 

Registret nyckeln till forskning

- En ökad kunskap kring behandling med immunmodulerande läkemedel är viktig. Särskilt kring mer potenta läkemedel i nära anslutning till graviditet, säger Agnes Gorczyca. Det omfattande svenska unika ms-registret ska användas för att i efterhand kunna undersöka tänkbara  negativa effekter för barnet av den ms-behandling mamman får.
Men också inverkan på sjukdomsaktivitet hos kvinnan under och strax efter graviditeten vid föregående utsättning av dessa läkemedel.
- En del kvinnor med barnönskan kanske avstår graviditet eller avstår en adekvat effektiv behandling på grund av bristande kunskap inom området, menar Agnes Gorczyca. 

Tidig potent behandling viktig

Hon hävdar att detta är en viktig forskning för att kunskapen hittills är otillräcklig.
- Multipel skleros drabbar främst unga människor i fertil ålder. Kvinnor drabbas oftare än män, varför graviditetsrelaterade frågor blir viktiga att ta upp i diskussioner mellan patienter med ms och sjukvårdspersonal.

- Kunskapen avseende säkerhet vid exponering för ms-läkemedel före och under graviditeten samt under amningsperioden är idag begränsad. Särskilt patienter med hög inflammatorisk sjukdomsaktivitet är i behov av tidig potent behandling, och ofta behandling i nära anslutning till sin graviditet. Ibland behövs dessutom behandling under graviditeten.
- Denna forskning är viktig för en stor del av våra ms-patienter, hävdar Agnes Gorczyca.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Stöd forskningen om MS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Prenumerera

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!