Vanlig variant av herpesvirus kopplat till MS

Forskare vid Karolinska institutet har utvecklat en metod för att särskilja mellan två olika typer av ett vanligt herpesvirus, som sedan tidigare har kopplats till multipel skleros, ms.

Genom att analysera antikroppar i blodet mot det protein som mest skiljer herpesvirus 6A och 6B åt kunde forskarna visa att ms-patienter i högre utsträckning bar på herpesvirus 6A än friska personer.

Resultatet, som publiceras i tidskriften Frontiers of Immunology, tyder på att HHV-6A kan spela en roll i utvecklandet av ms.

Det är oklart vad som orsakar ms-sjukdomen, men en möjlig förklaring kan vara att virusinfektioner på olika sätt lurar immunsystemet att angripa kroppens egen vävnad. Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) har tidigare kopplats till ms men då har det inte gått att skilja på 6A och 6B. 

– Det är ett stort genombrott för både ms- och herpesvirusforskningen. Dels ger det stöd till teorin att HHV-6A kan vara en bidragande orsak till utvecklingen av ms, dels kan vi nu med den här nya metoden börja ta reda på hur vanliga de här två olika varianterna av HHV-6 är, något man inte kunnat kartlägga tidigare, säger Anna Fogdell-Hahn, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet till sajten Life Science Sweden.

 

Stöd forskningen om MS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva