Baby i famnen på mamma

Positiva effekter av amning

Mödrar som ammar löper en minskad risk för att drabbas av stroke senare i livet, enligt en ny amerikansk observationsstudie. I Studien har data från mer än 80 000 kvinnor analyserats.

När de amerikanska forskarna jämförde kvinnor som fött barn och ammat, med de som fött barn men inte ammat, så hade amningsgruppen 23% lägre risk att drabbas av stroke. Men forskarna såg också att kvinnorna som hade haft en stroke oftare var rökare och hade ett högre BMI.

– Man kan spekulera i att det är andra faktorer än amningen, att amningen är en markör för att man kanske lever lite sundare. Rör på sig mer, kollar sitt blodtryck oftare, säger Erik Lundström, som är överläkare i neurologi och universitetslektor i Uppsala. Men det skulle också kunna ha med hormonerna att göra, säger han.

Det betyder att om man inte har kunnat eller velat amma, kan man tänka att andra faktorer också är viktiga för att minska risken för stroke, påpekar Erik Lundström.