Generell bild på tabletter

Högkostnadsskydd för ämne som förbättrar gångförmågan

TLV beslutar att läkemedlet som förbättrar förmågan att gå ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med multipel skleros (ms). TLV skriver i sitt beslut att ms är en sjukdom där svårighetsgraden måste anses vara hög. Vidare bedömer myndigheten att kostnaden är rimlig i förhållanden till den nytta som läkemedlet ger.

Det är en behandling i tablettform som tas för att förbättra gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga och en funktionsnivå 4-7 på EDSS skalan (Expanded Disability Status Scale). Ämnet som heter fampridin har i studier visat på statistiskt och kliniskt meningsfulla förbättringar av gångförmågan utifrån flera olika mått som exempelvis gånghastighet.

TLV:s beslut innebär att fampridin ingår i högkostnadsskyddet från den 26 oktober 2018.